جراحی بینی گوشتی

جراحی فلپ ترام

لیپوماتیک

جراحی زیبایی بینی

فیس لیفت

نمونه طراحی فیس لیفت

جراحي زیبایی بینی

نمونه کارهای دکتر کامران بابایی

لیپوماتیک بازو